En hållbar framtid
börjar med våra barn.

OmMej är ett digitalt verktyg för barn att berätta sin egen historia - och för vuxna att förstå barnets perspektiv.

Ge barn en möjlighet att skapa sin egen berättelse

OmMej är en app för barn och ett verksamhetssystem för vuxna. Den är kopplad till ommej.se där barn kan logga in via sin egen smartphone eller surfplatta.

samarbeten_desktop.png

En dynamisk och interaktiv app

Barnen får svara på frågor om hur de har det, exempelvis i familjen, med kompisar och i skolan. Varje svar genererar ett antal följdfrågor. Barnet kan när som helst logga ut och logga in igen för att fortsätta eller ändra sina svar.

Verksamhetssystem för vuxna

Du som bjudit in ett barn till OmMej kan logga in och få en pedagogisk sammanställning av svaren. OmMej är barnets berättelse i digitalt format, som stöttar det fortsatta samtalet och styr insatser i till exempel skolan, BUP eller inom socialtjänsten.

mockup_parents.png

En app för föräldrar

Just nu håller vi på att ta fram en ny app för att främja kommunikationen mellan barn och unga och deras föräldrar. Som förälder kommer du att kunna få råd och stöd i hur du kan hjälpa ditt barn på olika vis och ditt barn kommer att kunna välja att dela med sig av information om sig själv till dig. Vill du eller ditt barn vara med och utveckla den nya appen genom att testa vår prototyp?

OmMej hjälper dig följa Barnkonventionen

FN:s konvention om barns rättigheter innebär att barnets bästa ska styra i alla beslut som rör barn. Sedan Barnkonventionen blev svensk lag har artikel 12 skapat nya utmaningar. Den säger att barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. OmMej hjälper dig att få barnets berättelse genom att kommunicera via en app – på deras villkor.

 

OmMej på Instagram

Citat från användare

Tjej 16 år

Tänk om jag fått göra detta innan jag träffade BUP, då hade jag inte behövt sitta i 2.5 år och prata om det DOM tyckte var viktigt!

Kille 17 år

Jag har testat många system… det som är bra med OmMej är att det finns någon på andra sidan.

Barn 8 år

Det är lättare att berätta om jobbiga saker såhär.

Medarbetare i socialtjänsten

Jag uppmanade hen att fortsätta fylla i OmMej till nästa gång vi skulle ses, men hade faktiskt inte särskilt mycket hopp om att hen skulle klara av att genomföra det. Barnets nätverk och familj är en enda ”stor röra”, med många aktörer och medlemmar. Nästa gång vi sågs hade barnet fyllt i allt! Jag blev förvånad och glad. Barnet hade lyckats få med hela nätverket och alla aktörer. 

Utredare i mindre kommun

Familjen har varit aktuell länge. Vi har liksom inte hittat rätt. Pojken har grav autism och inte kunnat uttrycka sig riktigt. Men nu svarade han på allt och kunde berätta att det var skolan han ville ha hjälp med och då är det där vi tänker börja. Bup, Habiliteringen, föräldrarna – ja alla kunde slappna av lite och samarbeta kring det han vill att vi ska jobba med först.

Medarbetare i socialtjänsten

Hen har selektiv mutism och oron kring hen är jättehög – från många. I OmMej hade hen svarat på allt och vi kunde börja jobba med det hen sagt att hen ville ha hjälp med. Föräldrarna tyckte det var bra att socialtjänsten använde digitala verktyg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för din prenumeration!