Vår historia

Ommej är ett socialt företag som grundades av Nicolina Fransson, Sociologi fil.mast och barn- och familjeterapeut som har bedrivit forskning, verksamhetsutveckling och strategiskt arbete på kommunal, regional och nationell nivå.

 

Efter tjugo års arbete med både praktiskt och strategiskt arbete kring mental ohälsa hos barn och unga tröttnade hon på att lyssna på diskussionerna om hur svårt det var att lyssna på barnen på riktigt och gör dem delaktiga. Istället beslöt hon sig för att byta bana för att bygga en tjänst som skapar en brygga mellan barn och ungas behov och vuxenvärldens vilja att hjälpa dem. 

När Ommej lanserades 2018 stod verksamheterna på tur för att prova på tjänsten. I dag används Ommej framgångsrikt över hela landet och har fått goda utvärderingar av både vuxna och unga användare. 9 av 10 barn som testar Ommej säger att alla barn borde få möjligheten. 

Men målet för Ommej har alltid varit att hjälpa alla barn. Därför släpptes sommaren 2022 en ny app som alla barn och unga fritt kan ladda ner och berätta om sitt liv i, för att sedan kunna kontakta en vuxen de känner eller en stödorganisation genom appen. Vill du veta mer om hur Ommej fungerar? Läs mer här.  

Screenshot 2022-02-23 at 09.35.34.png

Forskning på Ommej

 

Ett tvärvetenskapligt team bestående av fem forskare från Malmö och Lunds Universitet och Region Gävleborg färdigställde i början av 2022 förstudien till en fyraårig studie av Ommej, med syftet att söka kunskap hur ett sådant verktyg kan ge stöd åt barns rättigheter till delaktighet och hur det kan integreras i praktiken.

 

Projektet, som finansierades av Forte, har hittills visat att majoriteten av de användare som ingick i studien var positiva till Ommej och att barns delaktighet ökade vid användandet av appen. När barnen själva fick formulera problemet kom man snabbare till kärnproblematiken, konstaterade forskarna.

 

Forskningsteamet består av:
 

  • Professor Nancy Russo (vetenskaplig ledare), institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö Universitet. Forskning: Informationsteknik och Smart health.

  • Docent Björn Hofvander, klinisk psykologi, avd. barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet. Forskning: Utvecklingspsykologi och utagerande beteende.

  • Docent Annika Staaf, socialt arbete, inriktning rättsvetenskap, Malmö universitet. Forskning: Socialrätt, särskilt barnrätt.

  • Tekn. Dr. Jeanette Eriksson, institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö Universitet. Forskning: Programvaruteknik och hur digitala artefakter kan designas för att främja hälsa och välmående.

  • Fil. Dr. Karin Tillberg-Mattson, forskningsledare vid FoU Välfärd, Region Gävleborg, som arbetar med praktiknära studier inom socialtjänsten, företrädesvis inom området barn och unga.

Se en film om forskningsprojektet här: 

Teamet

Ommej-teamet består i dag av sju engagerade medlemmar. Var och en bidrar inte bara med gedigen kunskap på sitt egna expertisområde utan brinner också för samhällsfrågor i allmänhet och barns rättigheter i synnerhet. 

team.png

Våra rådgivare

För att vi ska kunna skapa den bästa tjänsten som finns och kunna hjälpa barn och unga på riktigt har vi ett pågående och nära samarbete med våra användare, både verksamheterna och barnen, där vi regelbundet testar, utvärderar och utvecklar nya funktioner tillsammans.
 

Vårt föräldraråd består av engagerade föräldrar och vårdnadshavare som träffas för att diskutera egenupplevda utmaningar och ger sin input både till barnappen och den kommande appen för föräldrar.

I vårt Advisory Board sitter experter på olika ämnesområden som rör barn och unga. Vi möts regelbundet och för att utbyta tankar allt från språkbruk till innehåll och funktion i vår tjänst.

Våra främsta experter är naturligtvis barnen. Vi träffar regelbundet vårt expertråd bestående av barn i olika åldrar och med olika bakgrund, som ger oss de kanske allra viktigaste insikterna om vad de själva vill ha och behöver.

Är du en expert i egenskap av barn, förälder eller kunnig i frågor som rör barn och unga? Kontakta oss så är du varmt välkommen att vara med i ett av våra råd!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för din prenumeration!