Nyhet: Läs forskningsstudien om Ommej

Du vet väl att det finns forskning på Ommej? En Fortefinansierad studie har visat att man kommer snabbare till kärnproblematiken eftersom barnen själva får formulera problemet.

Läs mer om forskningen på Ommej här.

Själva forskningsstudien hittar du här

 

Screenshot 2022-10-10 at 15.37.46.png

Dags att boka utbildningsdagar!

Arbetar din verksamhet med Ommej? Under hösten erbjuder vi utbildningsdagar för nya medarbetare. Klicka på knappen nedan för att boka in era nya medarbetare på den dag som funkar bäst för er.

 

Utbildningen vänder sig till nya medarbetare inom verksamheter som använder Ommej. Under den digitala utbildningen ges förutom introduktion till tjänsten en kort beskrivning av bakgrund och syfte med Ommej, samt handhavandet för att använda tjänsten. Verksamheterna ansvarar själv för att se till att deltagarna har inloggning till tjänsten innan utbildningen.

Tala med barn – på barnets villkor

Inom näringslivet utgår man alltid från frågan; Vad behöver våra kunder? Frågan är lika viktig inom vård, skola och omsorg. Vad behöver individen? När individen är ett barn blir det mycket enklare att få svar med Ommej.

Ommej är ett digitalt verktyg för att effektivisera olika myndigheters arbete med att hjälpa barn. Ommej tar bort trösklarna som kan uppstår när barn med problematik möter vuxenvärlden. Ommej identifierar risker så att ni snabbt kan börja jobba med rätt insatser från alla håll. Ommej identifierar resurser i barnens närhet som kan bli en positiv hävstång i arbetet med att hjälpa. Ommej stärker det positiva för att bearbeta det negativa.

För en del barn räcker det med insatser från en verksamhet, exempelvis skolan. Andra barn kan behöva samverkan mellan olika verksamheter, exempelvis BUP, socialtjänsten och elevhälsan. Ommej ger en unik helhetsbild av problematiken, som utgår från barnets egen berättelse. Ommej är en effektiv kartläggningstjänst som säkerställer en effektivare samverkan – så att rätt stöd kan sättas in i rätt tid.

5 anledningar att jobba med Ommej

Children coloring

1.

Lyckas bättre med förebyggande insatser

Spara resurser genom att arbeta förebyggande. Att jobba med barns stress i skolan kan exempelvis vara ett sätt att undvika psykisk ohälsa som belastar sjukvården längre fram. Ommej hjälper dig se barns problem tidigt och sätta in rätt förebyggande insatser direkt, vilket verksamheters egna uträkningar visat kan spara hundratusentals kronor på bara ett barn.

2.

Identifiera rätt problem

Eftersom Ommej utgår ifrån barnets perspektiv identifieras de problemområden barnet upplever både snabbare och med högre träffsäkerhet. Effekten blir att det går fortare att sätta in bättre anpassade insatser. Ommej identifierar även resurser i barnens närhet som kan bli en positiv hävstång i stödarbetet.

3.

Jämför effekter av olika insatser

Ommej ger dig statistik både på individuell och aggregerad nivå,  i tydliga grafer och konkreta rapporter. Ett barns berättelse kan utvärderas före och efter en insats. Verksamheter inom en hel kommun kan skanna av ett stort antal barn, och få statistik som underlag till sunda sociala investeringar på kort och lång sikt.

4.

Uppfyll delaktighetskraven

Sedan barnkonventionen blev lag har kravet på verksamheter att säkra barns delaktighet ökat. Med Ommej sätts barnets perspektiv i centrum, vilket ger bättre förutsättningar för dialog och minimerar vuxengissande. Fokus hamnar på det barnet faktiskt vill ha hjälp med och barnets delaktighet främjas, på riktigt.

5.

Samverkan och ansvarsfördelning

Ommej effektiviserar samverkan inom verksamheter och mellan olika myndigheter genom att barnets berättelse vid samtycke kan delas mellan berörda instanser. Med barnets berättelse som facit blir ansvarsfördelningen enklare, medan barnet slipper berätta sin historia gång på gång.

 
laptop2_edited.jpg

Verksamhetssystemet

Ommej hjälper inte bara verksamheter att göra barn delaktiga på riktigt utan levererar också en helomfattande bild av barnets behov, förbättrade möjlighet till systematisk uppföljning och kvalitetssäkring och samverkan mellan och inom verksamheter. 

Verksamheter som väljer att arbeta med Ommej får en en egen plattform där de kan bjuda in barn, se deras nätverk, svaren barnen gett och risker och resurser kopplade till dessa.

Du som bjudit in ett barn till Ommej kan logga in och få en pedagogisk sammanställning av svaren. Ommej är barnets berättelse i digitalt format, som stöttar det fortsatta samtalet och styr insatser i till exempel skolan, BUP eller inom socialtjänsten.

  • Använd Ommej för att jämföra berättelser över tid, från ett år till ett annat eller före och efter en insats (systematisk uppföljning).

  • Få lättöverskådliga vyer över barnets nätverk, önskemål, risker och resurser.

  • Ta Ommej till hjälp för att utveckla verksamheten och anpassa insatser efter barnets behov (evidensbaserad praktik).

  • Kartlägg stora grupper av barn för att identifiera risker och arbeta förebyggande.

  • Få tillgång till konkret statistik i snygga grafiska sammanställningar som förenklar för alla.

Om vi ska lyckas bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga gäller det att hjälpas åt. Våra samarbeten överskrider sektorsgränser och sker i många olika sammanhang som rör barn och unga.

 

Nyfiken på våra fantastiska samarbetspartners? Klicka på loggorna för att komma vidare till deras hemsidor.

Tillhör du en organisation eller verksamhet som arbetar med eller nära barn och unga och som vill kroka arm med oss för att främja deras rättigheter och välmående?

 

Hör av dig till oss så hjälps vi åt! 

Kroka arm med oss! 

UK logga svart svart text stacked.png
doclounge-logo_black (kopia).jpeg
relationsfokus.png
atea-sverige-ab-vector-logo.png
Komlitt740.png
Endbright_Payoff-01.png
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för din prenumeration!