top of page

Vad är Ommej?

Ommejs önskan är att bidra till att vår unga generation får växa upp stark och frisk och med en bibehållen tro på framtiden. Vi vill fungera som en bro till rätt stöd för barnen och se till att de får det i rätt tid.


Via Ommej-appen kan barn i sin egen takt och på sina egna villkor förmedla hur de har det, exempelvis i familjen, med kompisar och i skolan, för att sedan dela sin berättelse om sina behov, eller oro, eller önskan om hjälp, med en vuxen som kan hjälpa dem.

När vi ger barn och unga ett sätt att berätta om sin tillvaro, kortar ner vägen till rätt hjälp, samt stärker kommunikationen inom familjer finns det stora möjligheter att ge dem det stöd de behöver, innan problem hinner växa sig större. På så vis kan vi förebygga psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för ett gott mående som ger ringar på vattnet även i kommande generationer.

 

Redan idag används Ommej i verksamheter över hela Sverige, som bjuder in barn eller ungdomar till att använda Ommej-appen för att bättre förstå deras perspektiv och följa upp och kvalitetssäkra sina insatser. 

Sedan sommaren 2022 finns Ommej-appen tillgänglig för alla barn att ladda ner. Klicka här för att testa!

Vill du veta mer om Ommej för verksamheter? Läs mer här eller hör av dig till oss! Du kan också klicka på en av de tre cirklarna nedan för att läsa mer om hur Ommej fungerar för barn eller unga, för verksamheter, eller om du är förälder eller vårdnadshavare som vill veta mer. 

 

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för din prenumeration!

bottom of page