top of page

NYHETSBREV 13 SEPTEMBER

Tack för allt ert arbete - tillsammans gör vi skillnad!

Vi på Ommej är stolta över att ha just er som blivande - eller nuvarande - samarbetspartners.

 

Tillsammans arbetar vi varje dag för att sätta barnets röst och perspektiv i centrum och nu äntligen är det bevisat – NI GÖR SKILLNAD! Utifrån den tvärprofessionella forskningsstudie som under något år bedrivits på användare av Ommej kan vi nu konstatera att ”När barnen artikulerar problemen kommer vi fortare till kärnan”, vilket i sin tur leder till att rätt insatser kan sättas in i rätt tid för såväl det enskilda barnen som stora grupper av barn. Att ändra redan befästa strukturer är svårt och tar tid men oj så skönt det är att få bekräftat att det vi gör idag leder till en bättre framtid för många barn, familjer och inte minst, samhället i stort.

Läs gärna mer här om den impact vi tillsammans bidrar till!

Ommej bjuder på filmkväll!

Som tack för ert trägna arbete vill vi gärna i samarbete med Doc Lounge bjuda er på förhandsvisning av den hyllade dokumentärfilmen Döttrar.

På Babel i Malmö den 4 oktober kl. 19:00 möter du en utvald skara eldsjälar och vänner till Ommej samt regissör och manusförfattare Jenifer Malmqvist. Självklart finns det tid för mingel och diskussion av den fantastiska filmen, som inte lämnar någon oberörd. Se trailern till filmen här.

 

Anmäl ditt deltagande här (antalet platser är begränsat). 

Daughters.png
Testa en demo av vår app

Ni har väl inte missat att vi i somras smyglanserade vår nya app som är tillgänglig för ALLA barn och ungdomar att använda. Här kan de svara på frågor, få en ökad förståelse över sin situation och få tips på vart de kan vända sig för att chatta eller prata med någon. I appen kan de sen även välja att dela sin berättelse med någon viktig vuxen som via ett sms kan ta del av barnets berättelse, oro och önskan om hjälp.

Nya medarbetare? Boka utbildningsdagar!

Under hösten erbjuder vi utbildningsdagar för nya medarbetare. Klicka på knappen nedan för att boka in era nya medarbetare på den dag som funkar bäst för er.

 

Utbildningen vänder sig till nya medarbetare inom verksamheter som använder Ommej. Under den digitala utbildningen ges förutom introduktion till tjänsten en kort beskrivning av bakgrund och syfte med Ommej, samt handhavandet för att använda tjänsten. Verksamheterna ansvarar själv för att se till att deltagarna har inloggning till tjänsten innan utbildningen.

mock_verksamhet.png

Implementering -
vi bär er över tröskeln!

För oss är det viktigt att våra samarbetspartners lyckas med sin implementering av Ommej eftersom det i förlängningen innebär att fler barn får sina röster hörda. Forskning på implementering av Ommej har dessutom visat att det ofta är just implementeringen som är kritisk för att lyckas med att använda tjänsten, medan själva användandet upplevs som smidigt.

 

Därför har vi kompletterat vår utbildning genom att kroka arm med Komlitt,  kompetensutveckling för offentlig sektor. Tillsammans har vi utvecklat en e-kurs för att underlätta en väg framåt med Ommej och kursen vänder sig till både medarbetare och chefer som arbetar i offentliga barn– och ungdomsverksamheter. Syftet är att skapa en hållbar och begriplig implementering.

I manualen och filmen här nedan får du en översikt över e-kursen och dess innehåll. 

Tack för att ni är med oss!

Teamet på Ommej
Group 982.png
Group 981.png
Group 980.png
Group 760.png
Group 984.png
Group 983.png
bottom of page