Padlock

GDPR-policy
och Datasäkerhet i Ommej

Ommej AB, organisationsnummer 559171-4232, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Rätten till integritet är av högsta prioritet hos oss. Det innebär alltså att du har rätt att hålla information om dig själv hemlig eller privat, och du har rätt att ha åsikter om i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om dig själv sparas och används. 
Ommej använder sig av SKR:s KLASSA, informationsklassning (mer information här) och SKR:s Personuppgiftsbiträdesavtal (läs mer här). All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och EU:s Dataskyddsförordning GDPR. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. 
 • Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en fysisk, nu levande person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara ett namn, en e-postadress, ett telefonnummer, en postadress och ett födelsedatum. Bilder och filmsekvenser är också en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Platsdata och IP-adresser är andra exempel på personuppgifter.

 

 • Vilka personuppgifter behandlar vi på Ommej AB?

Vi inhämtar de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet. Det sker till exempel om du är kund till oss, om du är användare av vår app eller om du besöker vår hemsida. 

 

 • Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ommej behandlar bara personuppgifter om vi har laglig grund för det. Det kan finnas olika lagliga grunder till att vi får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster på ett tryggt och säkert sätt men även, när så krävs, när vi måste följa gällande lagstiftning och myndighetskrav.

 

 • Personuppgifter på vår hemsida

Vi kan komma att spara information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna på vår hemsida. Detta gör vi bland annat för att kunna hålla hemsidan uppdaterad och förbättra våra befintliga produkter och tjänster. Vi tittar på användarbeteende, sökfrågor och klick på vår hemsida för att förbättra relevansen för sökresultat och för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras. Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa teknisk funktionalitet, upprätta statistik och utvärdera vår webbplats, förstå hur besökare använder hemsidan och förbättra den. Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen ovan med rättslig grund i berättigat intresse. Läs mer om cookies strax under.

 • Google Analytics och cookies

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Den levereras av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade cookies för sin tjänst. Detta är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som cookien tar fram om hur du använder webbplatsen överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies sparas i enlighet med artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att kunna optimera både sin webbplats och sin annonsering.

 • Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter används av de anställda hos Ommej som tilldelats behörighet att ta del av personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete. För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kan de komma att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

 • Var lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras inom EU/EES.

 

 • Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Lagar och förordningar kan dock föreskriva olika tider för hur länge en personuppgift får sparas. 

 

 • Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter som vi alltid måste tillgodose dig på bästa sätt.

 

 • Insyn och registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag. Ett sådant är kostnadsfritt och ger dig information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, hur länge vi sparar dem, samt vilka som tar del av dem och vilka aktörer vi eventuellt delar dem med.

 • Ändra uppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

 

 • Radera uppgifter

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också "rätten att bli bortglömd". I dessa fall ska Ommej utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna. Under vissa förutsättningar har du också rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. 

 

 • Föra över uppgifter

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s k dataportabilitet. Detta under förutsättning att överföringen är teknisk möjlig och kan ske i elektroniskt format.

 

 • Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten IMY (länk).

 • Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud har i uppdrag att se till att Ommej behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, regler och praxis. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till evb@privacylaw.se.

 

gdpr-badge-landscape-f-4-dce-165-a-25-cd-795-b-4-da-3-ec-37-fdffb-7-e-png.png