top of page

The kids are NOT alright


Samtalen till Bris fortsätter att öka.


Det gör även köerna till BUP.


Självmord är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland unga svenskar - en högre siffra än i jämförbara länder i Västeuropa.


I Rädda barnens senaste rapport ”Ung röst” berättar 33% av barnen att de det senaste året varit ledsna eller nedstämda under två veckor eller längre tid.


Därför finns Ommej.
bottom of page