top of page

Att mäta är att veta


Nyfiken på hur Ommej samlar kunskap utifrån barnens perspektiv?


I Ommej får barn förmedla sin berättelse från sitt eget synvinkel. Utfallet blir ett omfattande underlag av barns mående, levnadssituation, levnadsvanor och eventuella utsatthet. Både på individnivå och gruppnivå. I Ommejs verksamhetsstöd finns ett verktyg för att korrelera variabler på gruppnivå, resultatet presenteras i interaktiva ringdiagram.


Att mäta är att veta!

bottom of page