top of page

Ommej är en app för barn och ett verksamhetssystem för vuxna

Ommej är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för barn att berätta sin egen historia – och för vuxna att förstå barnets perspektiv. Ommej skapar en brygga mellan barnens verklighet och vuxenvärldens intresse av att hjälpa barn på rätt sätt.

Kort om Ommej

I dag kan en vuxen som arbetar med barn bjuda in ett barn eller en ungdom till att använda Ommej-appen. 

Inom kort släpper Ommej också en ny app som alla barn kan ladda ner. Denna kommer också att ersätta den app som används av verksamheter över hela Sverige i dag. Klicka här för att testa betaversionen av den nya appen. 

 

I appen får barnet frågor om hur de har det, exempelvis i familjen, med kompisar och i skolan. Barnet kan själv välja när och var hon eller han har lust att använda Ommej och kan när som helst att logga ut och logga in igen för att fortsätta eller ändra svar. Beroende på vilka svar som ges genereras olika följdfrågor, så att de frågor som ställs alltid är relevanta för barnet. 

Endast personen som bjudit in barnet till Ommej kan se svaren, och det behövs samtycke från barn och vårdnadshavare om svaren ska delas med andra instanser för att bättre kunna hjälpa barnet.

 

Mockup7_eng.png

Vad kostar Ommej?

Ommej är alltid gratis för alla barn.

 

Om du är en verksamhet som jobbar med Ommej betalar ni för antal användarlicenser i månaden. Eftersom appen alltid är gratis kostar det alltså inte mer om användaren bjuder in flera barn på sin licens.

Man kan köpa enskilda användarlicenser. Man kan även välja en licens med fritt antal användare. Då blir kostnaden per användare lägre. För att få ett exakt pris för just din verksamhet, kontakta oss!

laptop2_edited.jpg

Om verksamhetssystemet

Verksamheter som väljer att arbeta med Ommej får en en egen plattform där de kan bjuda in barn, se deras nätverk, svaren barnen gett och risker och resurser kopplade till dessa.

 

Ommej hjälper inte bara verksamheter att göra barn delaktiga på riktigt utan ger också en helomfattande bild av barnets behov, förbättrade möjlighet till systematisk uppföljning och kvalitetssäkring och samverkan mellan och inom verksamheter. 

 

Läs mer om hur Ommej för verksamheter fungerar här

logo_main_pos.png

Ommej grundades 2018. 
Vi är ett bolag drivet av viljan att bidra till förbättringar för barn och unga.

Organisationsnummer: 559171-4232
E-post: info@ommej.se
Adress: Anckargripsgatan 3, Malmö

bottom of page