OmMej är en app för barn och ett verksamhetssystem för vuxna

OmMej är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för barn att berätta sin egen historia – och för vuxna att förstå barnets perspektiv. OmMej skapar en brygga mellan barnens verklighet och vuxenvärldens intresse av att hjälpa barn på rätt sätt.

OmMej-appen är dynamisk och interaktiv

Barnen får svara på frågor om hur de har det, exempelvis i familjen, med kompisar och i skolan. Varje svar genererar ett antal följdfrågor. Barnet kan när som helst logga ut och logga in igen för att fortsätta eller ändra sina svar.

Endast personen som bjudit in barnet till OmMej kan se svaren, och det behövs samtycke från barn och vårdnadshavare om svaren ska delas med andra instanser för att bättre kunna hjälpa barnet.

 

I OmMej-appen är frågorna rakt formulerade med bildstöd. Det ger även barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möjlighet att berätta sin historia.

Mockup7_eng.png
laptop2_edited.jpg

Mer om verksamhetssystemet

Du som bjudit in ett barn till OmMej kan logga in och få en pedagogisk sammanställning av svaren. OmMej är barnets berättelse i digitalt format, som stöttar det fortsatta samtalet och styr insatser i till exempel skolan, BUP eller inom socialtjänsten.

Använd OmMej för att jämföra berättelser över tid, från ett år till ett annat eller före och efter en insats (systematisk uppföljning).

Få lättöverskådliga bilder över barnets nätverk, önskemål, risker och resurser.

Ta OmMej till hjälp för att utveckla verksamheten och anpassa insatser efter barnets behov (evidensbaserad praktik).

Kartlägg stora grupper barn för att identifiera risker och arbeta förebyggande.

Få tillgång till konkret statistik i snygga grafiska sammanställningar som förenklar för alla.

Vad kostar OmMej?

En verksamhet som jobbar med OmMej betalar för antal användarlicenser i månaden. Appen är alltid gratis, det kostar alltså inte mer om användaren bjuder in flera barn på sin licens.

Man kan köpa enskilda användarlicenser. Man kan även välja en licens med fritt antal användare. Då blir kostnaden per användare lägre. För att få ett exakt pris för just din verksamhet, kontakta oss!

logo_main_pos.png

Grundades 2018. 
Bolag drivet av viljan att bidra till förbättringar för barn och unga.

Organisationsnummer: 559171-4232
E-post: info@ommej.se
Adress: Anckargripsgatan 3, Malmö