top of page

Vi hjälper dig tala med barn – på barnets villkor

Ommej är ett digitalt verktyg för att effektivisera olika myndigheters arbete med att hjälpa barn. Ommej tar bort trösklarna som kan uppstår när barn med problematik möter vuxenvärlden.

Image by Eliott Reyna

Världens viktigaste marknadsundersökning

Inom näringslivet utgår man alltid från frågan; Vad behöver våra kunder? Frågan är lika viktig inom vård, skola och omsorg. Vad behöver individen? När individen är ett barn blir det mycket enklare att få svar med Ommej.

Ommej identifierar risker så att ni snabbt kan börja jobba med rätt insatser från alla håll. Ommej identifierar resurser i barnens närhet som kan bli en positiv hävstång i arbetet med att hjälpa. Ommej stärker det positiva för att bearbeta det negativa.

5 anledningar att jobba med Ommej

Children coloring

1.

Lyckas bättre med förebyggande insatser

Spara resurser genom att arbeta förebyggande. Att jobba med barns stress i skolan kan exempelvis vara ett sätt att undvika psykisk ohälsa som belastar sjukvården längre fram. Ommej hjälper dig se barns problem tidigt – och sätta in rätt förebyggande insatser direkt.

2.

Få en bättre bild av barnets verklighet

Ommej identifierar vilka problemområden barnet upplever, så att ni snabbt kan jobba med rätt insatser från alla håll. Ommej identifierar även resurser i barnens närhet som kan bli en positiv hävstång i arbetet med att hjälpa. Stärk upp verksamheten på rätt ställen med hjälp av konkret statistik i tydliga grafer och rapporter genererade i Ommej. 

3.

Jämför effekter av olika insatser

Ommej ger dig statistik både på individuell och aggregerad nivå. Ett barns berättelse kan utvärderas före och efter en insats. Verksamheter inom en hel kommun kan skanna av ett stort antal barn, och få statistik som underlag till sunda sociala investeringar på kort och lång sikt.

4.

Utgå från barnens perspektiv 

Var ligger problemen? Var ska insatserna sättas in? Ommej effektiviserar samverkan mellan olika myndigheter genom att barnets berättelse kan delas mellan berörda instanser vid samtycke från vårdnadshavare eller barn över 15. Barnet slipper berätta sin historia gång på gång.

5.

Mer statistik – mindre magkänsla

Ommej hjälper er att prata om rätt sak snabbare och fokusera på det barnet faktiskt vill ha hjälp med. Det sparar både pengar, tid och mänskligt lidande. Det hjälper vuxenvärlden att komma överens och möta barnets behov på ett tidigt plan innan problemet hunnit växa.

För alla oss som jobbar med barn

För en del barn räcker det med insatser från en verksamhet, exempelvis skolan. Andra barn kan behöva samverkan mellan olika verksamheter, exempelvis BUP, socialtjänsten och elevhälsan. Ommej ger en unik helhetsbild av problematiken, som utgår från barnets egen berättelse. Ommej är en effektiv kartläggningstjänst som säkerställer en effektivare samverkan – så att rätt insatser kan sättas in i rätt tid.

Services
laptop2_edited.jpg

Mer om verksamhetssystemet

Du som bjudit in ett barn till Ommej kan logga in och få en pedagogisk sammanställning av svaren. Ommej är barnets berättelse i digitalt format, som stöttar det fortsatta samtalet och styr insatser i till exempel skolan, BUP eller inom socialtjänsten.

Använd Ommej för att jämföra berättelser över tid, från ett år till ett annat eller före och efter en insats (systematisk uppföljning).

Få lättöverskådliga bilder över barnets nätverk, önskemål, risker och resurser.

Ta Ommej till hjälp för att utveckla verksamheten och anpassa insatser efter barnets behov (evidensbaserad praktik).

Kartlägg stora grupper barn för att identifiera risker och arbeta förebyggande.

Få tillgång till konkret statistik i snygga grafiska sammanställningar som förenklar för alla.

Värdet av att göra rätt från början

Ommej identifierar vilka problemområden barnet upplever, så att ni snabbt kan jobba med rätt insatser från alla håll. Ommej identifierar även resurser i barnens närhet som kan bli en positiv hävstång i arbetet med att hjälpa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för din prenumeration!

bottom of page