Vi hjälper dig tala med barn – på barnets villkor

OmMej är ett digitalt verktyg för att effektivisera olika myndigheters arbete med att hjälpa barn. OmMej tar bort trösklarna som kan uppstår när barn med problematik möter vuxenvärlden.

Image by Eliott Reyna

Världens viktigaste marknadsundersökning

Inom näringslivet utgår man alltid från frågan; Vad behöver våra kunder? Frågan är lika viktig inom vård, skola och omsorg. Vad behöver individen? När individen är ett barn blir det mycket enklare att få svar med OmMej.

OmMej identifierar risker så att ni snabbt kan börja jobba med rätt insatser från alla håll. OmMej identifierar resurser i barnens närhet som kan bli en positiv hävstång i arbetet med att hjälpa. OmMej stärker det positiva för att bearbeta det negativa.

5 anledningar att jobba med OmMej

Children coloring

1.

Lyckas bättre med förebyggande insatser

Spara resurser genom att arbeta förebyggande. Att jobba med barns stress i skolan kan exempelvis vara ett sätt att undvika psykisk ohälsa som belastar sjukvården längre fram. OmMej hjälper dig se barns problem tidigt – och sätta in rätt förebyggande insatser direkt.

2.

Få en bredare bild av barnets verklighet

Planera insatser baserade på fakta – och utvärdera resultaten. Stärk upp verksamheten på rätt ställen med hjälp av konkret statistik i tydliga grafer och rapporter genererade i OmMej.

3.

Jämför effekter av olika insatser

OmMej ger dig statistik både på individuell och aggregerad nivå. Ett barns berättelse kan utvärderas före och efter en insats. Verksamheter inom en hel kommun kan skanna av ett stort antal barn, och få statistik som underlag till sunda sociala investeringar på kort och lång sikt.

4.

Utgå från barnens perspektiv 

Var ligger problemen? Var ska insatserna sättas in? OmMej effektiviserar samverkan mellan olika myndigheter genom att barnets berättelse kan delas mellan berörda instanser vid samtycke från vårdnadshavare eller barn över 15. Barnet slipper berätta sin historia gång på gång.

5.

Mer statistik – mindre magkänsla

OmMej hjälper er att prata om rätt sak snabbare och fokusera på det barnet faktiskt vill ha hjälp med. Det sparar både pengar, tid och mänskligt lidande. Det hjälper vuxenvärlden att komma överens och möta barnets behov på ett tidigt plan innan problemet hunnit växa.

För alla oss som jobbar med barn

För en del barn räcker det med insatser från en verksamhet, exempelvis skolan. För andra barn kan det krävas samverkan från olika verksamheter, exempelvis BUP, socialtjänsten och elevhälsan. OmMej ger en unik helhetsbild av problematiken, som utgår från barnets egen berättelse. OmMej är en effektiv kartläggningstjänst som säkerställer en effektivare samverkan – så att rätt insatser kan sättas in i rätt tid.

 

Värdet av att göra rätt från början

OmMej identifierar vilka problemområden barnet upplever, så att ni snabbt kan jobba med rätt insatser från alla håll. OmMej identifierar även resurser i barnens närhet som kan bli en positiv hävstång i arbetet med att hjälpa.

mindmap.png