top of page

Testa våra appar!

Ommej-familjen växer och inom kort släpper vi en ny app som alla barn ska kunna ladda ner och använda för att berätta hur de har det. I höst kommer en kompletterande app för föräldrar, som ska stärka kommunikationen inom familjen och förkorta vägen till rätt hjälp.

 

Vill du eller ditt barn vara med och testa betaversionen av den nya appen, eller vill du vara först med att testa den kommande föräldraappen?

 

Skriv upp dig här!

Varför Ommej?

Barnkonventionen, som numera är svensk lag, säger att alla barn har rätt att få uttrycka sin mening i frågor som berör dem. Ommej gör detta möjligt genom att underlätta samtalet med barn. Ommej ger dem chans att berätta på sina villkor, så att de kan få rätt hjälp snabbare.

Här kan du läsa mer om hur tjänsten Ommej fungerar. 

Se barnombudsmannens information om Barnkonventionen.

Mockup7.png

Häng med oss!

Ommejs önskan är att bidra till vår unga generation får växa upp starka och friska och med en tro på framtiden. Genom att stärka familjen och kommunikationen mellan föräldrar och barn finns det stora möjligheter att se till att våra unga får det stöd de behöver, i rätt tid, innan problem får en chans att växa sig större. På så vis kan vi förebygga psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för ett gott mående som ger ringar på vattnet även i kommande generationer.

 

När vi nu bygger en app till föräldrar som komplement till barnappen är det viktigt för oss att involvera er och ta reda på hur vi kan vara till största möjliga nytta för er och era familjer. Därför bjuder vi regelbundet in till expertrådsträffar med föräldrar, där vi tittar på prototyper och diskuterar behov, delar erfarenheter och kläcker idéer. Vill du vara med i Ommej:s föräldraråd? Skriv till oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för din prenumeration!

bottom of page