Ommej hjälper ditt barn att få rätt stöd

För många barn är det lättare att berätta om sitt liv via en app än att gå till en vuxen och prata om saker ansikte mot ansikte.

Ommej är en gratis app där barn och ungdomar kan förmedla hur de har det till de vuxna som kan hjälpa dem med deras behov. Läs mer om hur Ommej-appen fungerar längst ner på sidan.

iPhone 19.png

Var med och påverka nya föräldraappen!

Redan idag kan ditt barn dela med sig av flera viktiga svar till dig genom sin app. Men Ommej-teamet jobbar också för fullt på en ny app som är till för dig som är förälder eller vårdnadshavare.

 

I den kommer du och ditt barn att kunna dela mood-checks som talar om hur måendet är för dagen, lära er nya sätt att kommunicera kring svåra saker och få tips på aktiviteter som stärker er i eventuella utmaningar ni har som familj. Du kommer också att få veta var du kan få hjälp och stöd om du så önskar och mycket mer.

 

Appen för föräldrar är just nu under utveckling och du har därmed chansen att tycka till och ge oss värdefull input från verkligheten, så att det vi gör blir till faktisk nytta för alla föräldrar.

 

Vill du vara med och bygga appen tillsammans med oss?

Har ditt barn fått en inbjudan?

Ommej används idag framgångsrikt av kommuner över hela Sverige, i bland annat elevhälsa, socialtjänst och barnpsykiatri. I synnerhet hos hemmasittare och barn med en NPF-problematik har appen uppvisat goda resultat, men de flesta barn lever i dag ett ytterst digitalt liv och föredrar ofta att kommunicera via en skärm.

 

När ditt barn blir inbjuden av en verksamhet skickas en länk till appen ofta ut redan före ett första möte. Genom sina svar i appen sätter barnet agendan så att samtalet centreras runt barnets perspektiv. De vuxna får också omedelbart en tydlig bild av ditt barn behov, istället för det ska krävas ibland flertalet samtal med ibland flertalet individer, som var och en frågar det som deras uppdrag dikterar.

...ingen inbjudan? Välkommen!

Ommej-appen är nu tillgänglig för alla barn. Har ditt barn inte blivit inbjudet av en verksamhet kan hen antingen själv ladda ner appen via Google Play eller använda den via webben på app.ommej.se.

 

Därifrån kan den laddas ner till hemskärmen på en iPhone, men inom kort finns appen även tillgänglig på App Store. Ommej-appen är tänkt för alla barn eller ungdomar som är läskunniga och kommer snart även att vara tillgänglighetsanpassad.

Så funkar Ommej

Ommej är en app där barn och ungdomar blir tillfrågade om sin tillvaro, sitt mående, och relationen med personerna runt omkring dem.

 

Appen är dynamisk, vilket innebär att barnets svar indikerar vilka följdfrågor som dyker upp. Varje barn får alltså endast de frågor som är relevanta för just det barnet. På så vis målas snabbt en verklighetstrogen bild av barnets tillvaro upp, som innehåller allt från upplevelsen av skolan, beteenden på nätet, relationer till andra, tankar, känslor och beteenden. 

Förutom frågor kring barnets liv innehåller Ommej-appen information om barns rättigheter, vad som är normalt och vad man inte ska behöva uppleva, samt kontaktuppgifter till olika sorters stöd där ditt barn kan få kontakt med någon direkt via telefon eller chatt. Ditt barn kan också välja att dela sina svar med dig via appen. Då får du en översikt över vad som oroar ditt barn eller vad hen vill ha hjälp med, samt en översikt över barnets nätverk. 

mockup-2.png
 
logo_main_pos.png

Ommej grundades 2018. 


Vi är ett bolag drivet av viljan att bidra till en hållbar och jämlik framtid för barn och unga.

Organisationsnummer: 559171-4232

Telefon: 0101467080
E-post: info@ommej.se
Adress: Anckargripsgatan 3, Malmö