I dag infaller EU:s årliga dag mot trafficking och med det ges vi en mörk inblick i realiteten för de många kvinnor och barn som utsätts för människohandel och sexuell exploatering.


Inte ens en procent av de som utsätts för människohandel blir identifierade, konstaterar Jacob Flärdh, generalsekreterare på Child 10, som bjudits in av TV4 för att tala om ämnet. I samtalet belyser han en ofta förbisedd, men desto vanligare, typ av människohandel - den kommersiella sexuella exploateringen av barn. I de flesta skolor och i alla länder finns barn och unga som övertalats att utföra sexuella handlingar mot betalning.


Varför missar vi då så ofta dessa vanligt förekommande övergrepp? Enligt Jacob Flärdh är det få barn som vågar berätta och som känner skam. Det finns en "tendens att lägga fokus på vad barnet har gjort, barnets agerande, i situationen, vilket är helt irrelevant - för barnet har inget ansvar för att bli exploaterad utan ansvaret ligger helt och på förövaren", konstaterar han. Vi vuxna är också allt för dåliga på att fråga.


Se klippet genom att klicka på bilden nedan.Idag uppmärksammar vi Världsdagen för psykisk hälsa. På Ommej pratar vi ständigt om resiliens och om att skapa goda förutsättningar för barn och unga att må bra. I dag vet man att detta görs genom att arbeta förebyggande och fånga upp tidiga tecken på sådant som skaver, så att barn och unga får rätt hjälp i god tid.


I Ommej kan barn berätta om sin tillvaro, på ett sätt som hjälper vuxna att se vad barnet egentligen behöver. För det är när vi missar att se de faktiska behoven som vi skapar en grogrund för problem att växa sig större. Det kan leda till livslånga problem för det enskilda barnet - faktiskt är det så att varannan vuxen som lider av psykisk ohälsa började uppleva symptom redan före 14 års ålder. Ofta spiller konsekvenserna av psykisk ohälsa också ut över familjen, skolan och hela samhället.


Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, inte bara för personen som är drabbad utan även dess närstående. Därför kostar det allt för mycket, allra främst i humankapital, att vänta tills det är för sent.Det kända verket “Skriet” känner de flesta nog igen. Men vad många kanske inte vet är att Edvard Munchs pappa och syster båda led av psykisk ohälsa, medan den norske konstnären själv kämpade med återkommande depressioner och låg inlagd för nervsammanbrott.


I dagens Aftonbladet fanns att läsa ett viktigt inlägg från Carin Götblad, polismästare vid polisens nationella operativa avdelning, gällande den ökade gängkriminaliteten och de sjunkande åldrarna. I vardagen träffar hennes kollegor på barn som befinner sig i grovt kriminella sammanhang - mycket unga barn.


"De hjälper till med att vara vakt när andra begår brott, åttaåringar har hjälpt till att forsla narkotika och man träffade en nioåring som satt i en taxi med en Glock, en jättefarlig pistol" konstaterar Götblad.


Hennes recept på hur samhället ska motverka dessa vansinniga scenarior är förebyggande insatser och hon noterar att vid 15 års ålder kan det redan vara för sent att vända utvecklingen för ett enskilt barn.


Forskning på Ommej visar att man fortare når kärnan till grundproblematiken vilket innebär att man också kan arbeta preventivt genom att sätta in tidiga insatser.


Vi finns här. Använd oss!