På fredag deltar Ommej i ett frukostmöte om psykisk ohälsa som anordnas av Centerpartiet i Helsingborg. I Helsingborgs stad har man gjort en reell satsning på att vända den oroande trenden av växande psykisk ohälsa hos barn och unga, bland annat genom ett övergripande arbete med att implementera Ommej inom socialförvaltning och skol- och fritidsförvaltning. Ett arbete som uppvisat en betydande effekt på både samverkan, resursbesparingar och bättre insatser för barnen.


Inbjudan till mötet på fredag är en bra början, men vi på Ommej anser att barnrättsperspektivet måste få ännu högre prioritet i valdebatten och att beslutsfattare behöver agera starkare för säkerställa kommande generationers rätt till:


-delaktighet i alla frågor som rör barn och ungas liv

-att barnets perspektiv alltid står i centrum

-tidigt och samordnat stöd

-förebyggande insatser i frågor som riskerar att påverka många barn och unga

-att använda digitala medel för att göra sig hörda och förstådda


På Ommej är vi naturligtvis nyfikna på vilka partier som kommer att använda valet till att demokratisera barn och ungas lagstadgade rätt till en sund och säker barndom. När Centerpartiet eller andra partier är redo lyfta samtalet på en större arena så står Ommej till förfogande. Nu återstår bara att se vilka partier som prioriterar barnen högst.
Den första läxan vi föräldrar lär oss är att barn inte kommer med en manual. Den andra är att känslan av otillräcklighet kommer att fortsätta picka i hjärtat för alltid. För oavsett om vi har en orolig nioåring, en högpresterande tweenie eller en tonåring som tar ständiga ångestduschar, så har vi föräldrar en sak gemensamt: Vi vill förstå våra barn och den värld de rör sig i.


Citatet ovan är en nioårig pojkes. Hans berättelse speglar bara en liten bråkdel av den verklighet som barn och ungdomar lever i och delar med sig av genom Ommej-appen.


”Jag vill ha hjälp med att lillebror är sjuk”, berättar en tolvårig flicka i Ommej. En jämngammal pojke anger att ingen ser när han är ledsen. En tonårspojke berättar att han har svårt att andas, flera gånger om dagen, medan en nioårig flicka ofta känner en rädsla att hon ska “tappa kontrollen”.


Bris rapporterar att samtalen till deras stödlinje fortsätter att öka och att samtalen ofta handlar om barn som kämpar med psykisk ohälsa. Ofta kopplad till ångest, självskadebeteende och ätstörningar. ”Det är väldigt vanligt att vi pratar med barn som har suicidtankar”, säger Malin Berggren Griffiths, kurator på Bris.


Självmord är nu den vanligaste dödsorsaken bland Sveriges unga. Varje vecka tar tre unga personer sina liv, medan runt 1200 unga varje år behandlas i slutenvården efter självmordsförsök eller självskador, enligt statistik från Karolinska Institutet. Det är siffror som är högre än i andra jämförbara länder i Västeuropa.


I Rädda barnens senaste rapport ”Ung röst” berättar 33% av barnen att de det senaste året varit ledsna eller nedstämda under två veckor eller längre tid, medan 34% av killarna har blivit slagna, sparkade, puttade eller inlåsta i skolan, 27% av tjejerna har utsatts för sexuella trakasserier på skoltid och 11% har varit med om att en vuxen kontaktat dem på sociala medier och velat prata om sex.


Ommej är en gratis app som hjälper barn och unga att enklare kunna uttrycka sina känslor och tankar. Barnet kan dela sin historia med en trygg vuxen och där du som förälder, vårdnadshavare, anhörig, bekant, kan få ett litet fönster in till barnets verklighet. Appen kortar även vägen för barnet att själv kunna söka sig till fram till rätt hjälp och stöd hos etablerade aktörer. Ett barns vardag blir till slut till deras hela barndom. Stötta Ommejs vision att stärka alla barn och demokratisera deras rätt till en sund och säker tillvaro.
“Tänk mamma, om detta hade funnits när jag gick i skolan!”

-Ung vuxen med npf-diagnos