top of page

7 MARS 2023

Till dig som beslutsfattare

Vi vet att satsningar på barn och ungdomar ger långsiktiga effekter för både individ och samhälle. Att tidigt fastställa grundproblem möjliggör effektivare och mer ändamålsenliga insatser vilket slutligen medför ett bättre nyttjande av offentliga resurser. En forskningsstudie utförd av Uppdrag Psykisk Hälsa påvisar att tidiga insatser är en social investering som kan uppnå en besparing på en miljon kronor i kostnader per intervention och barn

Barns attityd mot teknik skapar nya förutsättningar och möjligheter samtidigt som mängder av forskning visar att vinsterna med att låta barn och unga komma till tals är stora. Därför finns Ommej - en digital och GDPR-säkrad innovativ tjänst, bortom den traditionella vården och omhändertagandet.

 

Ommej är den enda framtagna tjänst som systematiskt åskådliggör risker inom alla områden i barns liv vilket resulterar i ett omfattande kunskapsunderlag av barn och ungas uppväxtvillkor, sociala miljö och relationer, skola, hälsa, ekonomi och övriga sammanhang som korrelerar och påverkar varandra. Underlaget kan även användas i samverkan vilket innebär minskad byråkrati och stuprör men även som ett datadrivet stöd som fördjupar kvalitetsarbete, egenkontroll och uppföljningar av verksamheten. Det innebär att er kommun kan säkra att pengarna prioriteras till rätt sak.

 

Vill du veta mer om hur Ommejs algoritmer kan effektivisera din kommuns  kapacitet att omsätta politiska mål till verklighet där barn och unga får bättre förutsättningar och samhällskostnader minskar?

Om Ommej-appen


Vad gör Ommej-appen unik?

Hur kartlägger Ommej-appen våld i ungas nära relationer?

Hur kartlägger Ommej-appen hederrelaterat våld och förtryck?

Hur bidrar Ommej till det brottsförebyggande arbetet?

Hur främjar Ommej-appen hälsa och lärande i skolan?

Forskning

Impact

Adm. stöd

Forskning på Ommej

Läs mer

Ett tvärvetenskapligt team bestående av fem forskare från Malmö och Lunds Universitet

Ommejs sociala påverkan

Läs mer

Har vi råd att avstå från tidiga insatser? Eftersom barn och unga är indikatorer på vårt framtida samhälle, vilket de förväntas att både förvalta och bidra till, är det avgörande att uppmärksamma och förstå deras situation idag. En person som lider av socialt utanförskap kopplat till psykisk ohälsa beräknas kosta samhället 700 000 kronor per år. Vid år 2035 kommer den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige att nå 345 miljarder kronor. Om kostnaden för det förebyggande arbetet är 500 000 kr är investeringen redan lönsam vid en lyckad insats av trettio (55).

Ommejs administrativa stöd

Läs mer

Sedan 2018 utvecklar Ommej sin tjänst för och tillsammans med våra användare inom kommuner, regioner, myndigheter och föreningar. Verksamheter som väljer att arbeta med Ommej får en en egen plattform där de ta del av barnens svar, deras nätverk samt identifierade risker och resurser. Ommej skapar god kvalitet och effektiv service inom vård och omsorg för barn och unga genom att tillgodose verksamheter ett administrativ stöd som erbjuder:

Boka en visning!

Kontakta oss och

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer!

Glad dans
Contact
bottom of page